Przetargi

Aktualne


ROK 2016


STOŁECZNA ESTRADA
UL. MARSZAŁKOWSKA 77/79
00-683 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI PONIŻEJ 209.000 EURO

Na

Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze   im. I Dywizji Pancernej w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

Wykonawcy_5.12.2016 r.

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki do ogłoszenia:

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Oświadczenie

Załącznik nr 5 Wykaz usług

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Załącznik nr 7a Informacja finansowa

Załącznik nr 7b Informacja finansowa

Załącznik nr 8 Udostępnienie zasobów

Załącznik nr 9 Wzór umowy

Załącznik nr 10 Zakres prac

Załącznik nr 11 Harmonogram prac

Załącznik nr 12 Grupa kapitałowa


STOŁECZNA ESTRADA
UL. MARSZAŁKOWSKA 77/79
00-683 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI PONIŻEJ 209.000 EURO

Na

Ochronę Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia:

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Oświadczenie

Załącznik nr 5 Wykaz usług

Załącznik nr 6 Wykaz narzędzi

Załącznik nr 7a Informacja finansowa_przychody

Załącznik nr 7b Informacja finansowa_obroty

Załącznik nr 8 Grupa kapitałowa

Załącznik nr 9 Wzór umowy

Załącznik nr 10 Teren wykonania usługi

Załącznik nr 11 Wykaz pomieszczeń i urządzeń


STOŁECZNA ESTRADA
UL. MARSZAŁKOWSKA 77/79
00-683 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI PONIŻEJ 209.000 EURO

Na

Ochrona mienia i ochrona imprezy masowej na 50 tys. uczestników (ze zmienną liczbą uczestników) „SYLWESTER 2016”, który odbędzie się na Placu Defilad  w Warszawie 31 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki do ogłoszenia:

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2  wzór umowy

Załącznik nr 3 oświadczenie  zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 o spełnianiu wymagań opisanych ustawy pzp

Załącznik nr 4 wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 oświadczenie o doświadczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa

Załącznik nr 6 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 oświadczenie o doświadczeniu wykonawcy


Warszawa, 10 czerwca 2016 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 9 czerwca 2016 r. została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8b w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) z firmą Wizja Multimedia Sp. z o.o. na przygotowanie oprawy multimedialnej koncertu z okazji Światowych Dni Młodzieży, który odbędzie się 21 lipca 2016 r. w Warszawie.


Warszawa, 6 maja 2016 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 5 maja 2016 r. została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) z firmą On Stage Leszek Malinkiewicz. Przedmiotem umowy jest  projekt i wykonanie wraz z montażem i demontażem scenografii do koncertu z okazji Światowych Dni Młodzieży, który odbędzie się w Warszawie 21 lipca 2016 r.


 

Warszawa, 5 kwietnia 2016 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 31 marca 2016 r. została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) z firmą Watersystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na przygotowanie artystyczne widowiska multimedialnego woda – światło – dźwięk  w formie aplikacji komputerowej w oparciu o scenariusz, sterującej urządzeniami fontanny multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie w celu obsługi odtworzenia widowiska multimedialnego światło – woda – dźwięk.


STOŁECZNA ESTRADA
UL. MARSZAŁKOWSKA 77/79
00-683 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI PONIŻEJ 209.000 EURO

Na

Zakup i montaż profesjonalnego systemu nagłośnieniowego na potrzeby pokazów w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie

TERMIN REALIZACJI:  28 kwietnia – 29 kwietnia 2016 r.

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni

Szczegółowa informacja o Przedmiocie Zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady - sekretariat.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 kwietnia 2016 r. godz. 10:00

Kryteria oceny ofert - cena brutto - 100%

Otwarcie ofert w siedzibie Stołecznej Estrady: 11 kwietnia 2016 r. godz. 11:00

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan Dariusz Świerczek tel. 668-295-252

e-mail: dariusz.swierczek@estrada.com.pl

- w zakresie dotyczącym procedury przetargowej:

Pan Marek Will tel. 22 849-32-86

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi_5.04.2016 r.

Pytania i odpowiedzi_31.03.2016 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Usytuowanie wieży do projektu nagłośnienia


STOŁECZNA ESTRADA
UL. MARSZAŁKOWSKA 77/79
00-683 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI PONIŻEJ 209.000 EURO

Na

Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby imprezy „20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik” w dniu 7 maja 2016 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

TERMIN REALIZACJI:  3 – 10 maja 2016 r.

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni

Szczegółowa informacja o Przedmiocie Zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady - sekretariat.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 7 kwietnia 2016 r. godz. 10:00

Kryteria oceny ofert - cena brutto - 100%

Otwarcie ofert w siedzibie Stołecznej Estrady: 7 kwietnia 2016 r. godz. 10:15

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan Przemysław Łyszczyński tel. 602-497-043

- w zakresie dotyczącym procedury przetargowej:

Pan Marek Will tel. 22 849-32-86

Dokumenty do podbrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 Przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Plan usytuowania namiotów

 


STOŁECZNA ESTRADA
UL. MARSZAŁKOWSKA 77/79
00-683 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI PONIŻEJ 209.000 EURO

Na

Sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla Stołecznej Estrady: rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz podróży służbowych.

TERMIN REALIZACJI: 1 marca 2016 – 31 grudnia  2018 r.

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni

Szczegółowa informacja o Przedmiocie Zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady - sekretariat.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26 stycznia 2016 r. godz. 10:00

Kryteria oceny ofer:

1. Cena brutto (opłata) za wystawienie biletu - 70 %,

2. Wysokość oferowanego upustu– 30 %

Otwarcie ofert w siedzibie Stołecznej Estrady: 26 stycznia 2016 r. godz. 10:15

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pani Kinga Sternicka tel. 22 849-32-86

- w zakresie dotyczącym procedury przetargowej:

Pan Marek Will tel. 22 849-32-86

Dokumenty do podbrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 Przynależność do grupy kapitałowej

 


ROK 2015


STOŁECZNA ESTRADA
UL. MARSZAŁKOWSKA 77/79
00-683 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI PONIŻEJ 207.000 EURO

Na

Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze  im. I Dywizji Pancernej w Warszawie

TERMIN REALIZACJI: 1 stycznia 2016 – 31 grudnia  2016 r.

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni

Szczegółowa informacja o Przedmiocie Zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady
ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa

Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady - sekretariat.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 listopada 2015 r. godz. 10:00

Kryteria oceny ofer:

1. cena za realizację zamówienia brutto - 80 %,

2. doświadczenie w konserwacji fontann – 20 %

Otwarcie ofert w siedzibie Stołecznej Estrady: 30 listopada 2015 r. godz. 10:30

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pani Joanna Benderz tel. kom. 606-681-395

- w zakresie dotyczącym procedury przetargowej:

Pan Marek Will tel. 22 849-32-86

Dokumenty do podbrania:

PYTANIA I ODPOWIEDZI_24.11.2015

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Oświadczenie

Załącznik nr 5 Wykaz usług

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Załącznik nr 7a Informacja finansowa

Załącznik nr 7b Informacja finansowa

Załącznik nr 8 Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 9 Wzór umowy

Załącznik nr 10 Zakres prac

Załącznik nr 11 Harmonogram prac

Załącznik nr 12 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


STOŁECZNA ESTRADA

UL. MARSZAŁKOWSKA 77/79
00-683 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI PONIŻEJ 207.000 EURO

Na

Ochrona mienia i ochrona imprezy masowej na 40 tys. uczestników „SYLWESTER 2015”, który odbędzie się na Stadionie Narodowym – Błonia w Warszawie 31 grudnia 2015 r.

TERMIN REALIZACJI: 1 grudnia 2015 – 7 stycznia 2016 r.

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni

Szczegółowa informacja o Przedmiocie Zamówienia do odbioru w sekretariacie Stołecznej Estrady
ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa

Zamkniętą i zaadresowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznej Estrady - sekretariat.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 listopada 2015 r. godz. 10:00

Kryteria oceny ofer: CENA BRUTTO - 100%

Otwarcie ofert w siedzibie Stołecznej Estrady: 12 listopada 2015 r. godz. 10:30

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Małgorzata Talarek – Dział Imprez
tel. 22 849 91 31
e-mail: malgorzata.talarek@estrada.com.pl

W sprawach dotyczących procedury przetargowej:

Marek Will - Zastępca Dyrektora

tel. 22 849 32 86

e-mail: marek.will@estrada.com.pl

Dokumenty do podbrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 Oświadczenie o doświadczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa

Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej